Missie en visie

De missie van Hart Trainen is de stress in Nederland te verlagen. We gaan wel verder dan Nederland. Mensen, waar ook ter wereld, die Hart Trainen volgen willen we trainen en begeleiden in een passievol, veerkrachtig leven. Dit doen we door het delen van kennis, het geven van workshops en trainingen en door te spreken over werken aan je veerkracht.

Dit doen we door je hart te trainen. Veel mensen trainen hun spierkracht. Het trainen van je hart is voo rveel mensen nog onbekend. Wij willen mensen die Hart Trainen een warm hart toedragen dit keer op keer laten ervaren. Dit doen we door 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar te zijn.

Dit doen we door passend bij jou je te trainen of te coachen.
Stop met oordelen. Kijk welke ruimte dit oplevert. Start vandaag.

Verder dragen wij bij aan het Global Coherence Initiative.