Missie en visie

Hart Trainen heeft de Visie om mensen in contact te brengen met stressreductietechnieken die er voor jou toe doen. Waar en op welk energieniveau dan ook. Om de mogelijkheid te bieden het beste uit jezelf te halen op het gebied van presteren en presenteren op elk gewenst moment.Hart Trainen richt zich op preventie kant. Kracht van de aangeboden oplossingen is, korte bewezen (wetenschappelijke) methoden ook meetbaar met biofeedback en gevalideerde vragenlijsten.

Nb: Op basis van trends en ontwikkelingen van nu tot 2030 op verschillende gebieden zoals demografie, ecologie, sociaal-cultureel, technologie, economie en politiek-juridisch. Valt op dat van de 15 megatrends er vier direct verband houden met coaching en training. 1. lang gezond willen leven, 2. authenticiteit en geluk, 3. schaarse tijd, ruimte en aandacht, 4. regie over eigen leven.

Hart Trainen heeft de Missie om In 2025 100.000 managers en hun medewerkers, docenten en hun studenten die te veel spanning ervaren tijdens presenteren of presteren, de krachtige Hart Trainen technieken, workshops en lezingen aan te bieden. Dit zijn wetenschappelijke technieken omgezet voor de dagelijkse praktijk. Die zorgen ervoor dat je met minder energie jouw beste ik laat zien. Wij bieden dit aan zowel online als offline, individueel of in groepen waar ook ter wereld. Met als doel om minder stress te hebben en vaker in flow te zijn. Dit doen we met praktische toepassingen met de beste experts om ons heen.

Verder dragen wij bij aan het Global Coherence Initiative.